Kamna

Při výběru kamen bývá vždy prvotní design a představa zákazníka, jak by měla kamna vypadat. Na nás je technické řešení, aby kamna nebyla předimenzovaná nebo naopak poddimenzovaná, a návrh některého z ověřených produktů našich dodavatelů, kteří nabízí opravdu velký výběr typů i barevných provedení.

Můžete si také pořídit individuálně stavěná kamna s tahovými systémy. Toto řešení je optimální do pasivních staveb, neboť tímto systémem dokážeme energii akumulovat do materiálů a v rozmezí 6-24 hodin postupně uvolňovat do vytápěného prostoru včetně nadpodlaží nebo několika místností. Toto řešení je složitější a vyžaduje nejen velkou odbornost, ale i spolupráci stavební firmy již v počátcích stavby domu.

Hypokaust
Hypokaust je systém vytápění, který byl vynalezen před více než 2000 lety v Řecku. Slovo hypokauston pochází z řečtiny a znamená „vytápění zdola“ skrz dutinovou konstrukci podlahy. Díky hypokaustu se v takto vytápěných místnostech tvoří příjemné klima a rovnoměrné rozložení tepla. Tajemství hypokaustu spočívá na velmi jednoduchém jevu: pokud je tepelná energie rozdělena na větší plochu, pak se teplo předává do prostoru sáláním, což je velmi příjemné, protože člověku připomíná sluneční záření. Základem hypokaustního systému je uzavřený prostor, kterým proudí teplý vzduch, jež následně ohřívá vnější plášť. Hypoukastním systémem je možno nejen vytápět sousední přilehlé místnosti, ale i prostory o patro výše. V dnešní době se hypokaust dostává do popředí, protože byly vynalezeny nové materiály, které ještě lépe umožňují využití hypokaustního systému. Výsledek investice do takového systému je nepřekonatelný.