Komíny

Pořádný komín je základem správného a bezpečného používání krbu jak v domě, tak na zahradě. Jedná se o dekorativní i funkční část celého vytápěcího systému a jeho provedení musí být pečlivé, neboť na něm závisí bezpečnost Vaše i Vaší rodiny. Ke stavbě přistupujeme zodpovědně a kromě vlastních stavbních prací zajistíme i provedení revize a vystavení certifikátu.

V této oblasti spolupracujeme především s firmou CIKO komíny, u které procházíme pravidelným školením pro montáž komínů z jejich sortimentu. Dalšími dodavateli jsou firmy ROKA Ráža (na trhu již od roku 1994) nebo ze zahraničních Spiroflex. Díky širokému portfoliu našich dodavatelů jsme schopni navrhnout optimální variantu komínu pro Váš krb, kotel nebo kamna, včetně zajištění revizní zprávy.  V nejsložitějších případech konzultujeme komínové těleso s techniky od dodavatele.

Dokážeme také pomoci se starým nebo nevyhovujícím komínem, který lze pomocí frézování a vložkování opravit tak, aby vyhovoval z hlediska bezpečnosti požadované normou ČSN 73 4201.