Bez pořádného komínu není oheň a bez ohně není teplo. K vašemu krbu postavíme správný a fungujcí komín nebo upravíme ten stávající. Používáme materiály od našich i zahraničních dodavatelů, od kterých jsme zároveň proškoleni.

krbykomplet.eu

Pořádný komín je základem správného a bezpečného používání krbu jak v domě, tak na zahradě. Jedná se o dekorativní i funkční část celého vytápěcího systému a jeho provedení musí být pečlivé, neboť na něm závisí bezpečnost Vaše i Vaší rodiny. Ke stavbě přistupujeme zodpovědně a kromě vlastních stavebních prací provedeme i kontrolu, čištění a revizi vašeho komínu.

V této oblasti spolupracujeme především s firmou CIKO komíny, u které procházíme pravidelným školením pro montáž komínů z jejich sortimentu. Dalšími dodavateli jsou firmy ROKA Ráža nebo ze zahraničních Spiroflex. Díky širokému portfoliu našich dodavatelů jsme schopni navrhnout optimální variantu komínu pro váš krb, kotel nebo kamna, včetně zajištění revizní zprávy.  V nejsložitějších případech konzultujeme komínové těleso přímo s techniky od našeho dodavatele.

Dokážeme také pomoci se starým nebo nevyhovujícím komínem, který lze pomocí frézování a vložkování opravit tak, aby vyhovoval z hlediska bezpečnosti požadované normou ČSN 73 4201.